Laetitia Griffith (1965)

 

Contactadres: info@laetitiagriffith.nl

Curriculum Vitae

 

Huidige functies

Lid Raad van commissarissen ABN AMRO (2019)

Lid Raad van commissarissen TenneT TSO GmbH (2018)

Lid Raad van commissarissen Gassan Diamonds BV (2017)

Voorzitter Raad van Toezicht NL Filmfonds (2016)

Vice-voorzitter Raad van commissarissen TenneT Holding BV. (2015)

Voorzitter Raad van commissarissen Postcode Loterij (2012)

 

Loopbaan

2015-2019  Vice-voorzitter Raad van commissarissen KPMG.

2010-2018  Bestuursvoorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche

2010-2018  Bestuurslid VNO-NCW

2011-2016  Staatsraad. Afdeling Advisering van de Raad van State

2013-2016  Commissaris HCSS/TNO

2013-2015  Commissaris Nuon

2011-2013  Commissaris Koninklijk Instituut voor de Tropen

2006-2010  Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD. Woordvoerder voor Politie en veiligheid, AIVD, Brandweer, rampen- en crisisbestrijding en Staatsrecht

2005-2006  Wethouder gemeente Amsterdam. Portefeuille FinanciĆ«n, Economische Zaken, Luchthaven, ICT, Inkoop en Deelnemingen

2003-2005  Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD. Woordvoerder voor de justitieportefeuille en medisch-ethische aangelegenheden

1998-2003  Senior juridisch medewerker / beleidsadviseur bij het Directoraat Generaal Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie

1995-1998  Secretaris van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie

1993-1995  Juridisch medewerker bij de Directie Staats- en Strafrecht van het Ministerie van Justitie

 

Nevenfuncties

2021-heden  Voorzitter Bestuur Nederlands Vioolconcours

2006-2019  Voorzitter Bestuur Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging

2011-2015  Bestuurslid Stichting Beheer Aandelen Fondsenbeheer Nederland

2011-2014  Bestuurslid ABN AMRO Foundation

2010-2012  Voorzitter Raad van Advies Nationale Jeugdraad

2008-heden  Bestuurslid Staetshuys Fonds

2008-heden  Bestuurslid Nationale Haringpartij

2007-2011  Bestuurslid Stichting Machiavelli

2007-2010  Bestuurslid Stichting Holland Festival

2006-2014  Bestuursvoorzitter Prinses Beatrix Spierfonds

2006-2010  Lid Raad van Advies FotoFestival Naarden

2005-2013  Lid Raad van Toezicht Stichting Gemeentemuseum Den Haag

2005-2013  Lid Raad van Toezicht Stichting Escher Collectie

2004-2014  Ambassadeur Nationaal Fonds Kinderhulp

 

Opleiding

New Board Program, Nyenrode Business Universiteit (2010-2012)

Master of Public Administration, Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (2000-2002)

Master Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam (1987-1992)